Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.S2

19.S2 - Blokhus nordAnvendelse generelt
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende nord for Blokhus by. Området kan anvendes til sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m²

Hune

Lokalplaner inden for området:
151 (vedtaget)
190 (vedtaget)
B1 (vedtaget)
B9 (vedtaget)

Status: Vedtaget