Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.S1

19.S1 - Blokhus sydPlannummer
19.S1

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende syd for Blokhus by. Området kan anvendes til sommehusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m²

Hune

Lokalplaner inden for området:
161 (vedtaget)
200 (vedtaget)
221 (vedtaget)
B1 (vedtaget)

Status: Vedtaget