Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.S01

19.S01 - SommerhusområdePlannummer
19.S01

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Områdets anvendelse
Sommerhusområde

Bebyggelsens omfang
Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m²

Hune

Lokalplaner inden for området:
19-015 (forslag)
B1 (vedtaget)

Status: Vedtaget