Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.R9

19.R9 - Haven i HunePlannummer
19.R9

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området ligger ved Postbakken. Området kan anvendes til rekreative formål som f.eks. besøgshave, turistattraktion, refugium ol.

Hune

Lokalplaner inden for området:
228 (vedtaget)
B12 (vedtaget)
Tillæg 1 til Lokalplan 228 (vedtaget)

Status: Vedtaget