Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.R6

19.R6 - Blokhus Klit CampingPlannummer
19.R6

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende på Kystvejen ved Rødhus. Området kan anvendes til rekreative formål - herunder campingplads med tilhørende servicefaciliteter og hytter.

Hune

Lokalplaner inden for området:
182 (vedtaget)
B1 (vedtaget)

Status: Vedtaget