Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.R5

19.R5 - Fritid syd for HuneAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
10%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende syd for Hune. Området kan anvendes til sportsformål, som golf, tennis, fodbold, bmx ol. samt hotel i forbindelse med disse funktioner.

Hune

Lokalplaner inden for området:
Tillæg 1 til Lokalplan 228 (forslag)
228 (vedtaget)
230 (vedtaget)
243 (vedtaget)
Tillæg 1 til Lokalplan 243 (vedtaget)

Status: Vedtaget