Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.R4

19.R4 - Ribergaard CampingAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ud til Faarupvej. Området kan anvendes til rekreative formål - herunder campingplads med tilhørende servicefaciliteter og hytter.

Hune

Lokalplaner inden for området:
177 (vedtaget)

Status: Vedtaget