Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.R10

19.R10 - Natur- og DyreoplevelsescenterAnvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hune

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
1

Anvendelse
Rammeområdet ligger ved Kystvejen, Hune. Rammeområdet kan anvendes til etablering af et Natur- og dyreoplevelsescenter med bisoner, hjorte, vildsvin og lignende. I området kan opføres bygninger til dyrerne, de besøgende og personale i begrænset omfang.

Hune

Lokalplaner inden for området:
19-005 (vedtaget)

Status: Vedtaget