Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.R1

19.R1 - Blokhus CampingAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Området er beliggende i den østlige del af Blokhus. Området kan anvendes til offentlige formål - herunder campingplads med tilhørende servicefaciliteter og hytter.

Hune

Lokalplaner inden for området:
B1 (vedtaget)

Status: Vedtaget