Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.O5

19.O5 - P-plads ved Søndre I ByPlannummer
19.O5

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende vest for Søndre I By. Området kan anvendes til offentlig P-plads.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges yderligere

Hune

Lokalplaner inden for området:
19-001 (vedtaget)

Status: Vedtaget