Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.O4

19.O4 - Stenmarksvej.Plannummer
19.O4

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Området er beliggende vest for Stenmarksvej. Området kan anvendes til offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges

Hune

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget