Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.O3

19.O3 - Hune KirkePlannummer
19.O3

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Kirkevej. Området kan anvendes til offentlige formål som kirke, kirkegård ol.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres mindre bygninger i forbindelse med kirkens almindelige funktion.

Hune

Lokalplaner inden for området:
120 (vedtaget)
B12 (vedtaget)

Status: Vedtaget