Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.O2

19.O2 - Hune Skole mm.Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende syd for Vesterhavsvej i den Vestlige udkant af Hune. Området kan anvendes til skole, institutioner, idrætsanlæg ol.

Hune

Lokalplaner inden for området:
226 (vedtaget)

Status: Vedtaget