Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.O1

19.O1 - MøllevejAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hune

Områdets anvendelse
Rammeområdet følger Møllevej. Området kan anvendes til offentlige formål - herunder reservation til forlængelse af Møllevej og adgang til stranden.

Bebyggelsens omfang
Området kan ikke bebygges yderligere

Hune

Lokalplaner inden for området:
19-001 (vedtaget)
235 (vedtaget)
B1 (vedtaget)

Status: Vedtaget