Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.E1

19.E1 - Hotel ved StrandvejenPlannummer
19.E1

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Strandvejen. Området kan anvendes til hotelformål.

Hune

Lokalplaner inden for området:
19-007 (vedtaget)

Status: Vedtaget