Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.C3

19.C3 - Blokhus CentrumPlannummer
19.C3

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
10,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter den centrale del af Blokhus. Området kan anvendes til bymidteformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Blokhus er 3.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m² for dagligvarer og 1.000 m² for udvalgsvarer.

Hune

Lokalplaner inden for området:
19-001 (vedtaget)
19-001-1 (vedtaget)

Status: Vedtaget