Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.B9

19.B9 - VesterhavsvejPlannummer
19.B9

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende nord for Vesterhavsvej. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Hune

Lokalplaner inden for området:
120 (vedtaget)
B12 (vedtaget)

Status: Vedtaget