Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.B7

19.B7 - KlithedenAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
20%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende syd for Vesterhavsvej. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Hune

Lokalplaner inden for området:
Tillæg 1 til Lokalplan 228 (forslag)
228 (vedtaget)

Status: Vedtaget