Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.B6

19.B6 - Ferren sydAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Ferren syd i den sydøstlige del af Blokhus. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Hune

Lokalplaner inden for området:
235 (vedtaget)

Status: Vedtaget