Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.B5

19.B5 - FerrenAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
7,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Ferren i den sydlige del af Blokhus. Området kan anvendes til boligformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Området kan ikke udstykkes yderligere.

Hune

Lokalplaner inden for området:
149 (vedtaget)
213 (vedtaget)

Status: Vedtaget