Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.B4

19.B4 - Nord for FerrenAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende nord for Ferren. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Området kan ikke udstykkes yderligere

Hune

Lokalplaner inden for området:
B8 (vedtaget)

Status: Vedtaget