Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.B3

19.B3 - RibergaardsvejAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende vest for Ribergaardsvej. Området kan anvendes til boligformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Hune

Lokalplaner inden for området:
221 (vedtaget)

Status: Vedtaget