Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.B2

19.B2 - Blokhus SydAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Hune

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende syd for Blokhus Bymidte.

Se iøvrigt de generelle rammer

Hune

Lokalplaner inden for området:
128 (vedtaget)
155-1 (vedtaget)
155 + tillæg nr. 1 (vedtaget)
161 (vedtaget)
19-001 (vedtaget)
220 (vedtaget)
223 (vedtaget)
235 (vedtaget)
B1 (vedtaget)
B8 (vedtaget)

Status: Vedtaget