Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.B10

19.B10 - VesterhavsvejPlannummer
19.B10

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende nord for Vesterhavsvej, området kan anvendes til institutioner ol. Se iøvrigt de generelle rammer

Hune

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget