Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 19.B1

19.B1 - Blokhus NordPlannummer
19.B1

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende nord og øst for Blokhus bymidte. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Hune

Lokalplaner inden for området:
19-001 (vedtaget)
B1 (vedtaget)

Status: Vedtaget