Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 18.R4

18.R4 - Skydebane RødhusvejPlannummer
18.R4

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
6

Max. miljøklasse
7

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende på Rødhusvej. Området må anvendes til rekreative formål - herunder skydebane.

Bebyggelsens omfang
Ved lokalplanlægning skal en beregning af støjkonsekvensområde foretages. Bebyggelsens samlede areal må maksimalt være 150m² ekskl. skydehuse.

Moseby

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget