Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 18.R3

18.R3 - Skydebane PilevejAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Moseby

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende på Pilevej. Området må anvendes til rekreative formål - herunder skydebane.

Bebyggelsens omfang
Ved lokalplanlægning skal en beregning af støjkonsekvensområde foretages. Bebyggelsens samlede areal må maksimalt være 150m² ekskl. skydehuse.

Moseby

Lokalplaner inden for området:
163 (vedtaget)

Status: Vedtaget