Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 18.R2

18.R2 - Rødhus Klit CampingAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Moseby

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område syd for Rødhus Strand. Området må anvendes til rekreative formål - såsom campingplads med tilhørende servicefaciliteter.

Moseby

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget