Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 18.R1

18.R1 - Bynær parkAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Moseby

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den vestlige del af Moseby. Området må anvendes til rekreative formål.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges.

Moseby

Lokalplaner inden for området:
209 (vedtaget)

Status: Vedtaget