Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 18.O2

18.O2 - BriketfabrikkenAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Moseby

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den nordvestlige del af Moseby, der har i området tidligere været briketfabrik. Området kan anvendes til museum om mosens og briketfabrikkens historie.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges yderligere

Moseby

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget