Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 18.O1

18.O1 - Moseby SkoleAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Moseby

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den sydlige del af Moseby. Området må anvendes til offentlige formål som skole og daginstitution.

Moseby

Lokalplaner inden for området:
209 (vedtaget)

Status: Vedtaget