Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 18.B3

18.B3 - Svanemosevej, Halkærvej m.fl.Plannummer
18.B3

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter den sydligste del af Moseby. Området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse. Se iøvrigt de generelle rammer

Moseby

Lokalplaner inden for området:
209 (vedtaget)

Status: Vedtaget