Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 18.B2

18.B2 - BleggravenAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Moseby

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen dækker område nord for Halkærvej. Området må anvendes til boligbebyggelse.

Se iøvrigt de generelle rammer

Moseby

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget