Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 18.B1

18.B1 - Bleggravsvej, Langgade, Lundergaardsvej m.fl.Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Moseby

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter den nordligste del af Moseby. Området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse.

Se iøvrigt de generelle rammer

Moseby

Lokalplaner inden for området:
209 (vedtaget)

Status: Vedtaget