Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 17.T1

17.T1 - Arentsminde renseanlægPlannummer
17.T1

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammen omfatter et mindre område syd for Arentsminde. Området må anvendes til tekniske anlæg som renseanlæg.

Arentsminde

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget