Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 17.O3

17.O3 - Arentsminde SkolePlannummer
17.O3

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område nord for Røgildsvej. Området må anvendes til offentlige formål herunder skole, børneinstitutioner m.m.

Arentsminde

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget