Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 17.O2

17.O2 - Idrætsplads og boldbaneAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Arentsminde

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område omkring skolen nord for Røgildsvej. Området må anvendes til offentlige formål herunder boldbane og idrætsplads.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges.

Arentsminde

Lokalplaner inden for området:
04 (vedtaget)

Status: Vedtaget