Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 17.O1

17.O1 - Langeslund KirkeAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Arentsminde

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den vestlige del af Arentsminde. Området må anvendes offentlige formål herunder kirke, kirkegård og dertilhørende faciliteter.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke udstykkes.

Arentsminde

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget