Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 17.E2

17.E2 - Langeslund MarkAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Arentsminde

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den østlige del af Arentsminde. Området må anvendes til erhverv som lager- og værkstedsvirksomhed. Vejadgang sker til Langeslund Mark

Bebyggelsens omfang
Der må ikke opføres boliger indenfor området.

Arentsminde

Lokalplaner inden for området:
04 (vedtaget)

Status: Vedtaget