Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 17.E1

17.E1 - Kyllingefarm ArentsmindeAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Arentsminde

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område vest for Arentsminde. Området må anvendes til erhverv herunder kyllingefarm. Vejadgang sker til Nr. Økse Engvej

Bebyggelsens omfang
Området må ikke udstykkes.

Arentsminde

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget