Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 17.B1

17.B1 - ArentsmindeAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Arentsminde

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen dækker størstedelen af Arentsminde by. Området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse.

Se iøvrigt de generelle rammer

Arentsminde

Lokalplaner inden for området:
045 (vedtaget)

Status: Vedtaget