Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 16.R2

16.R2 - Beplantningsbælte mod østAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Halvrimmen

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den østlige del af Halvrimmen. Området må anvendes til rekreative formål som beplantningsbælte.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges.

Halvrimmen

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget