Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 16.R1

16.R1 - Søen Gl. KongevejAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Halvrimmen

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område vest for Halvrimmen. Området må anvendes til rekreative formål herunder sø, park, parkeringsplads og friluftsscene.

Bebyggelsens omfang
Området skal i videst muligt omfang friholdes for bebyggelse. Området må ikke udstykkes.

Halvrimmen

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget