Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 16.O1

16.O1 - Halvrimmen Skole og idrætshal og boldbanePlannummer
16.O1

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
11 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område ved Skolevej og Bryggerivej. Området må anvendes til offentlige formål som skole, idrætshal og boldbaner.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området.

Halvrimmen

Lokalplaner inden for området:
037 (vedtaget)
B1 (vedtaget)

Status: Vedtaget