Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 16.E2

16.E2 - Halvrimmen - Arentsminde KraftvarmeværkPlannummer
16.E2

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammen dækker område på Lyngvej. Området må anvendes til erhverv - herunder kraftvarmeværk.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området.

Halvrimmen

Lokalplaner inden for området:
056 (vedtaget)

Status: Vedtaget