Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 16.E1

16.E1 - JægerumPlannummer
16.E1

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i Jægerum. Området må anvendes til erhverv som foderstofforretning, entreprenørvirksomhed m.m.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke opføres boliger indenfor området.

Halvrimmen

Lokalplaner inden for området:
018 (vedtaget)

Status: Vedtaget