Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 16.BE1

16.BE1 - Halvrimmen, landzoneAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Halvrimmen

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter et mindre område syd for hovedlandevejen mod øst. Området må anvendes til åben-lav boligbyggeri samt erhverv i mindre udstrækning. Se iøvrigt de generelle rammer

Halvrimmen

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget