Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 16.B1

16.B1 - HalvrimmenPlannummer
16.B1

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter størstedelen af Halvrimmen by. Området må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse. Se iøvrigt de generelle rammer

Halvrimmen

Lokalplaner inden for området:
017 (vedtaget)
037 (vedtaget)
B1 (vedtaget)

Status: Vedtaget