Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.R2

15.R2 - Beplantningsbælte, Øst for erhvervsområdeAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Brovst

Områdets anvendelse
Rammen dækker område mellem et boligområde og et erhvervsområde mod øst. Området må anvendes som bufferzone mellem beboelse og erhverv.

Bebyggelsens omfang
Området kan ikke bebygges yderligere.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget