Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 15.R1

15.R1 - BratskovPlannummer
15.R1

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område i den nordlige del af Brovst. Området må anvendes til rekreative formål - herunder park, koncertplads m.m.

Bebyggelsens omfang
Området kan ikke bebygges yderligere. Om eller tilbygninger på Bratskov kan finde sted.

Brovst

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget